• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kodeks

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE I SMJERNICA POSLOVNE PRAKSE

Kodeks definira pravila ponašanja članica Saveza udruga malih trgovaca Republike Hrvatske. Svrha postojanja Saveza je ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva u skladu s odredbama Statuta. Kodeks pridonosi ostvarenju tog cilja na način da potiče i potencira međusobnu komunikaciju i informiranost o radu Saveza. Kodeks donosi, tumači se i potvrđuje većinom glasova članova Upravnog odbora Saveza.      

         Redovnim članicom Saveza se postaje dobrovoljnim pristupanjem odnosno potpisivanjem pristupnice od strane predstavnika pojedine Udruge.

             Predstavnici udruga članice Saveza imaju prava i obveze:

  1. Sudjelovati u radu i aktivnostima Saveza
  2. Birati i biti birani
  3. Svojim radom u Savezu doprinositi razvoju i ugledu Saveza

 

Predstavnici udruga članice Saveza imaju dužnost:

  1. Poštivati odluke tijela Saveza
  2. Poštivati odredbe Statuta
  3. Prisustvovati sastancima, odnosno skupštinama Saveza
  4. Pridržavati se odluka usvojenih na sastancima Saveza

Članice Saveza moraju preko svojih predstavnika aktivno sudjelovati u radu Saveza. Svaka članica Saveza odgovorna je za uspješnost provođenja programa rada koji podrazumijeva međusobnu suradnju kao i zajedničko djelovanje na tržištu. Svaka članica Saveza mora poštivati odluke tijela Saveza što znači da provođenje odluka i zaključaka mora biti učinjeno u što kraćem roku od strane predstavnika matičnih udruga koje su članice Saveza. Sve aktivnosti kao i odluke o poduzetim radnjama kao i prikupljene informacije i podaci poslovna su tajna .

- 2 -

         Prisustvovanje sastancima, odnosno skupštinama je obvezno za sve predstavnike članica Saveza. Ukoliko su predstavnici članica opravdano odsutni ili spriječeni, dužni su dati ispriku ili ovlastiti drugu osobu koja će zastupati matičnu udrugu. Članice Saveza koje preko svojih predstavnika ne prisustvuju sastancima u Savezu, odnosno radu skupštine i upravnog ili nadzornog odbora, kao drugi predstavnici matičnih udruga koji su članovi Saveza, a koji svojim radom potvrđuju da ne obavljaju svoju dužnost biti će isključeni iz Saveza zajedno s njihovi članstvom.

         Članica Saveza koja u svom radu ne postupa u skladu sa Statutom, odnosno ovim Kodeksom, ili narušava ugled Saveza, Upravni odbor može izreći opomenu ili ga isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede.

Neće se poduzimati štetne mjere protiv bilo koje osobe koja podnese žalbu ili prijavu o sumnji na kršenje Kodeksa ponašanja, ili koja sudjeluje ili pomaže u istrazi o kršenju Kodeksa, osim u slučaju ako se utvrdi da su navodi ili pružene informacije namjerno bili neistiniti.

Pri vršenju kupovine težimo osigurati kontinuirane i pouzdane izvore opskrbe. Čestito poslovanje s kupcima i dobavljačima je od presudne važnosti za čvrste i trajne odnose koji su temelj opstanka na tržištu. Zbog toga naše dobavljače smatramo partnerima i očekujemo da ćemo zajedno ostvariti razumnu zaradu. Sve potencijalne dobavljače razmatramo na pravedan i konzistentan način. Odluke se donose na temelju objektivnih kriterija kao što su cijena i kvaliteta, kao i pouzdanost i integritet partnera.

Davanje ili primanje bilo kakvih nezakonitih provizija, mita ili sličnih plaćanja bilo koje vrste je zabranjeno.

               Također, pravilo je Saveza da se poštuju tuđe tržišne tajne ili druge informacije. Ovo je posebno važno ako imate saznanja o tržišnim tajnama i informacijama bivšeg poslovnog partnera.

Sredstva i vlasništvo Saveza se ne smije koristiti za pružanje materijalne potpore bilo kojoj političkoj stranci ili kandidatu.

U Savezu, održivost predstavlja dugotrajni poslovni prioritet, koji je od ključnog značaja za uspjeh Saveza.

               Održivost ima svoje korijene u članicama Saveza na načelima koja se tiču brige, timskog rada i stalnog usavršavanja. Usredotočeni smo na ljude, poslovni učinak i opstanak male trgovine.

Savez visokim prioritetom smatra vođenje poslovanja na odgovoran i pošten način. Uloženi napori doveli su do povećanja poslovne učinkovitosti i financijskih prednosti za članice Saveza.

Pridržavanje Kodeksa i Smjernica poslovne prakse će biti nadzirano od strane Upravnog odbora Saveza koji je zadužen za etiku i pridržavanje propisa

Savez se vodi politikom „nulte tolerancije” bilo kakvog ponašanja koje predstavlja kršenje

Kodeksa ponašanja ili Smjernica poslovne prakse. Kao takva, Savez nastoji spriječiti pojavu

aktivnosti koje nisu u skladu s Kodeksom ili Smjernicama poslovne prakse, te što je prije moguće

nakon njihovog otkrivanja, obustaviti bilo kakve od takvih radnji koje su se pojavile. Protiv ljudi koji su

članovi Saveza, a koji krše Kodeks ili Smjernice poslovne prakse, mogu biti pokrenute stegovne

mjere koje uključuju i mogućnost brisanja iz članstva u Savezu.

Ako kao član Saveza ima saznanja o kršenju Kodeksa ili ako ima dobar razlog za sumnju da je došlo do kršenja Kodeksa, od njega se zahtijeva da o tim podacima izvijesti Upravni odbor Saveza.

 

 

Članstvo u Savezu prestaje:

1.    Istupanjem
2.    Isključenjem zbog nepoštivanja odredaba Statuta i ovog Kodeksa
3.    Zbog nepoštivanja odluka Saveza i teškog narušavanja ugleda Saveza

 

 

                                                                                                                                                              Predsjednik Udruge:

                                                                                              

                                                                                           ________________

                                                                                                         Ivan Ćibarić

 


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1