• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izlazak iz PDV-a 2013. godine

Izlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 22/12) propisano je da od 1. siječnja 2013. godine obvezni prag za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost iznosi 230.000,00 kuna, pa porezni obveznici koji ispunjavaju propisane uvjete mogu podnijeti zahtjev za brisanje iz registra poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2013. godine.

Člankom 10. Zakona propisano je da se od 1. siječnja 2013. primjenjuje i na porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost temeljem godišnje vrijednosti isporuka dobara ili obavljenih usluga koje su bile veće od 85.000,00 kuna, a u 2012. godini nisu ostvarili navedene isporuke vrijednosti veće od 230.000,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost). Takvi porezni obveznici obvezni su do 15. siječnja 2013. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

 

Nadalje porezni obveznici koji u 2012. godini nisu ostvarili isporuke veće od 230.000,00 kuna ostaju i dalje porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost na vlastiti zahtjev za što im je Porezna uprava izdala rješenje koje ih obvezuje 5 kalendarskih godina.

 

 

Prilikom izlaska iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost poduzetnici su obvezni podnijeti konačni obračun poreza na dodanu vrijednost. Prema tome pravne osobe i obrtnici koji su obveznici poreza na dobit obvezni su u konačni obračun poreza na dodanu vrijednost unijeti sve izlazne i sve ulazne račune neovisno o tome hoće li ti računi biti plaćeni. Poduzetnici koji su obveznici poreza na dohodak obvezni su u konačni obračun poreza na dodanu vrijednost unijeti sve izlazne račune na osnovi isporuka obavljenih prije izlaska iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost, odnosno trebaju iskazati obvezu poreza na dodanu vrijednost neovisno o tome jesu li im ti računi plaćeni ili ne te trebaju kao pretporez priznati porez na dodanu vrijednost iskazan u ulaznim računima neovisno o tome jesu li plaćeni ili ne.

U konačni obračun poreza na dodanu vrijednost svi poduzetnici trebaju unijeti i ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i nekretnine za koje je korišten odbitak pretporeza, međutim na preostale zalihe robe te sirovina i materijala sukladno Zakonu i Pravilniku ne nastaje obveza za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

 

Nadalje poduzetnici obveznici poreza na dohodak koji izlaze iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost i prelaze na paušalno oporezivanje dohotka, ali i dalje nastavljaju obavljati gospodarsku djelatnost također su obvezni u konačni obračun poreza na dodanu vrijednost unijeti sve izlazne račune na osnovi isporuka obavljenih prije izlaska iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost, odnosno trebaju iskazati obvezu poreza na dodanu vrijednost neovisno o tome jesu li im ti računi plaćeni ili ne te trebaju kao pretporez priznati porez na dodanu vrijednost iskazan u ulaznim računima neovisno o tome jesu li plaćeni ili ne.

Također obzirom da nastavljaju s obavljanjem gospodarske djelatnost, te nije riječ o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti, poduzetnici obveznici poreza na dohodak koji izlaze iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost i prelaze na paušalno oporezivanje dohotka obvezni su provesti ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i nekretnine na način propisan člankom 143. stavkom 7. Pravilnika te ispravak pretporeza iskazati u konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost. Napominjemo da za preostale zalihe robe te sirovina i materijala sukladno Zakonu i Pravilniku ne nastaje obveza za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

 

Ako porezni obveznik koji je po sili zakona postao obveznik poreza na dodanu vrijednost u propisanom roku ne podnese zahtjev za brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost jer u 2012. godini nije ostvario promet veći od 230.000,00 kuna, ostati će porezni obveznik na kojeg će se primjenjivati odredbe članka 22. stavka 2. Zakona, odnosno Porezna uprave će o tome donijeti rješenje koje ga obvezuje narednih pet kalendarskih godina.

Po podnesenom zahtjevu za brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost nadležna ispostava Porezne uprave obvezna je u što kraćem roku donijeti porezno rješenje o izlasku iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost.

 

 


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1